DOPOSAŻENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W LESZNIE W PROFESJONALNY SYSTEM OŚWIETLENIOWY

Data publikacji: 2019-07-01

Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Infrastruktura Domów Kultury na realizację zadania pn. DOPOSAŻENIE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W LESZNIE W PROFESJONALNY SYSTEM OŚWIETLENIOWY.

  Zadanie ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu technicznego, funkcjonalnego i estetycznego obiektu MOK, służącego działalności kulturalnej i edukacyjnej dla społeczności Miasta Leszna.

  Zadanie wpłynie znacząco na rozszerzenie oferty programowej, podniesienie poziomu świadczonych usług i zapewni komfort odbioru organizowanych przedsięwzięć.                          
W sali widowiskowej zostaną zamontowane elementy profesjonalnego systemu oświetleniowego, spełniające najwyższe standardy potrzebne do obsługi technicznej wg wytycznych dostarczonych do ośrodka przez artystów.

  Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 


Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie - strona główna

Miejski Ośrodek Kultury
64-100 Leszno
ul. Bolesława Chrobrego 3a
tel. / fax 65 529 99 85
tel. kom. 667-927-167

Sekretariat: sekretariat@mok.leszno.plCopyright (C) 2019 Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie
Projekt i realizacja: SIGNUS.pl