Historia budynku MOK

Ulicę Chrobrego w XVIII wieku nazywano ulicą kupiecką, a później do XIX wieku Kaufmannstrasse. Przy ulicy tej nie budowano wprawdzie tak okazałych lokali handlowych jak np. przy Rynku czy przy ul. Słowiańskiej, lecz na jej znaczenie w życiu gospodarczym miasta wpłynęło duże hotele-gospody, które tutaj stawiano. Jednym z nich był tzw. HOTEL POLSKI znajdujący się ongiś w miejscu dzisiejszego MOKu. Hotel wzniesiony został na miejscu kaplicy św. Ducha i św. Barbary ufundowanej na początku XVII wieku przez Zofię Opalińską. Według katalogu zabytków powstał około 1820-1830 roku. W 1905r. Franciszek Feller dla ówczesnej właścicielki Hotelu Olgi Nitsche zaprojektował budowę wielkiej sali widowiskowej z zapleczem. Z budynku Fellera zachowała się we wnętrzu klatka schodowa ze starą balustradą i płaskorzeźbą identyczną jak na szczytowej ścianie willi przy ul Jana Paderewskiego 9. Zaprojektowane przez Fellera żeliwne, ozdobne kolumny, służące jako podpory balkonów zostały odkryte przy ostatniej modernizacji sali w 1997r. we wnętrzach prostych filarów spełniających tę samą rolę.

Ponownej modernizacji sala uległa już w 1928r., kiedy stworzono kabinę projekcyjną i przygotowano salę do wyświetlania filmów. Hotel Polski przekształcił się w kino o nazwie „KRYSZTAŁ”, by od 1932r. przyjąć nazwę „IMPERIAL”. Było to pierwsze w mieście kino dźwiękowe, własności Władysława Nowaka. Po wojnie salę przejęła Miejska Rada Narodowa, odbywały się w niej  nadal imprezy, a także zebrania. W 1950 roku uruchomiono w budynku placówkę kulturalną, która miała skupiać cały ruch amatorski Leszna. Twór ten już od początku źle funkcjonował i mimo szumnej nazwy „DOMU ŻYWEGO SŁOWA” nie stał się miejską placówką kulturalną. W 1954 „DOM” przestał istnieć, a w budynku dzisiejszego MOKu siedzibę znalazł Klub Międzyzakładowy „STELLA”, który był instytucją związkową paru leszczyńskich zakładów pracy. W 1970 r., po generalnym remoncie salę przejął Powiatowy Dom Kultury, a w 1975 Wojewódzki Dom Kultury. Od 1981r. do dziś obiekt służy miastu jako Miejski Ośrodek Kultury.

W 2013 r. został przeprowadzony gruntowny remont budynku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Poprawił on znacznie komfort użytkowania, estetykę oraz funkcjonalność pomieszczeń.

Pracą MOK do 2 maja 2010r. kierował Stanisław Skrzypczak, po jego nagłej śmierci, stanowisko dyrektora objął Maciej Mizgalski.

 

Galeria


Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie - strona główna

Miejski Ośrodek Kultury
64-100 Leszno
ul. Bolesława Chrobrego 3a
tel. / fax 65 529 99 85
tel. kom. 667-927-167

Sekretariat: sekretariat@mok.leszno.plCopyright (C) 2021 Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie
Projekt i realizacja: SIGNUS.pl