Ludzie i Czasy - promocja III tomu (Galeria)

Ludzie i Czasy - promocja III tomu (Galeria)

        Mieliśmy przyjemność uczestniczyć i pomóc w organizacji  promocji trzeciego tomu publikacji „Ludzie i czasy – Leszno we wspomnieniach mieszkańców”, wydanej staraniami Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego, a finansowanymi środkami UML. Książka, podobnie jak dwie poprzednie części przedstawia historię naszego, pięknego i bogatego historycznie miasta, opowiedzianą wspomnieniami 45 znanych i mniej znanych mieszkańców Leszna. Tych subiektywnych, ale jakże ciekawych wspomnień wysłuchały i „swoim piórem” opisały - Elżbieta Olender, Kinga Zydorowicz, Halina Siecińska, Elżbieta Curyk Sierszulska, Janina Małgorzata Halec i Anna Maćkowiak. 

Wydarzenie to było ważne zwłaszcza dla Miejskiego Ośrodka Kultury i to z dwóch powodów, ponieważ Zarząd Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego przyznał medale za Serce dla Kultury m.in. Chórowi Miejskiemu „Chopin” działającemu pod egidą MOK, a jedną z narratorek wspomnień o pracy w kulturze kiedyś i ludziach z nią związanych była nasza koleżanka, Aneta Pluta – Wicedyrektor MOK.

        LTK zapowiada wydanie czwartej części, a my póki co zachęcamy do zakupu trzeciej w Informacji Turystycznej, w cenie 35 zł.