Pokaż się artysto!

Pokaż się artysto!

Sekcja Leszczyńskich Plastyków Leszno oraz Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie (MOK Leszno) otwierają w sierpniu 2021 roku Piekarnię Sztuki dla twórców z Leszna!

Z okazji 100-lecia Ruchu Plastycznego w Lesznie oddajemy Wam swoją przestrzeń! Jesteś z Leszna i tworzysz w dziedzinie sztuk plastycznych? Prześlij wypełnioną Kartę Uczestnictwa ze zdjęciami 3 wybranych prac, które chciałbyś pokazać szerszemu gronu odbiorców na adres e-mail:  piekarniasztuki@gmail.com  Na zgłoszenia czekamy do 30.07.2021r. Zakwalifikowanych do udziału w wystawie poinformujemy zwrotnym e-mailem.
Prezentacja odbędzie się w dniach 6-27.08.2021 r. w Piekarnia Sztuki - Leszno na ul. Leszczyńskich 11. Przewidywany czas dostarczenia prac przyjętych na wystawę – 03.08.2021r.